ALVLEESKLIERONTSTEKING.NL

ALVLEESKLIERONTSTEKING

Pancreatitis de medische term voor een ontsteking van de alvleesklier (pancreas).
Er bestaan twee vormen van pancreatitis: acute pancreatitis en chronische pancreatitis. Beide zijn ernstige aandoeningen die met veel pijn gepaard kunnen gaan. Aangezien de eilandjes van Langerhans in de pancreas gelegen zijn, kan als symptoom diabetes mellitus type-1 optreden.
Het belangrijkste verschil tussen een acute en chronische pancreatitis is dat men spreekt van een chronische pancreatitis indien de acute situatie langer dan zes maanden duurt.
De voornaamste oorzaken van chronische pancreatitis zijn alcoholisme, aandoeningen van de galwegen, trauma, hypercalcemie (te veel calcium in het bloed), hyperlipidemie (te veel vetten in bloed), erfelijke factoren, hemochromatose (een ijzerstapelingsziekte) en niet gekende redenen.
Chronische pancreatitis kan asymtomatisch zijn of buikpijn, malabsorptie of diabetes mellitus geven.
De pijn wordt meestal gevoeld diep in de bovenbuik naar de rug, variërend in hoogheid van dag tot dag. In een vroeg stadium van de ziekte kan de pijn episodisch optreden, aanwezig zijn voor dagen en weken en dan verdwijnen voor meerdere maanden vooraleer terug te keren.
Aanvallen van acute pancreatitis kunnen bovenop chronisch pijnverloop optreden.

Behandeling
De volgende behandelingen zijn mogelijk:

medicamenteus
door gebruik van antacida, spijsverteringsenzymen bij de maaltijden en vetbeperking in het dieet met pijnstillers zo nodig.
operatief
met wegname van aangetaste delen en om een betere afvloei van de pancreassappen te verkrijgen.

Pijnbestrijding via door een van de volgende methodes:

orale inname van pijnstillers;
de (tijdelijke) 'verbranding' -door alcohol- van de zenuwblok;
een geïmplanteerde morfinepomp.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod